Melkgeiten

Fakkert Diervoeders heeft al vele jaren ervaring in de melkgeitenhouderij. Een geit is een zeer selectief dier, dit vraagt om een aparte aanpak en een uitgebalanceerd rantsoen.

Fakkert Diervoeders maakt voeders op maat. Aan de hand van uw uitgangspunten (ruwvoer) stellen wij een brok of meelmengsel samen. Fakkert Diervoeders werkt veel met geplette granen! Naast de maatwerk voeders werkt Fakkert Diervoeders ook met een standaard productielijn: De standaard productie-brok van Fakkert Diervoeders is zodanig samengesteld dat het past in vele soorten rantsoenen. Deze brok levert zowel eiwit als energie. De grondstoffen van onze geitenkorrel zijn allen plantaardig en worden onderworpen aan de strenge eisen van ons kwaliteitssysteem. De uiteindelijke samenstelling wordt constant gehouden zodat smaak- en/of voerverschillen geminimaliseerd worden. Speciale aandacht wordt tevens gegeven aan het gehalte ruwe celstof en de aard ervan. Een geit hoeft relatief niet zoveel vezelrijk materiaal te hebben als een koe, maar de opbouw van deze ruwe celstof is wel belangrijk.

 

Tijdens de lactatie is het van belang de voergift af te stemmen op de omstandigheden. Hierbij zijn zaken als  melkproductie, ruwvoerkwaliteit, lichaamsgewicht en conditie van groot belang.

De standaard productielijn bevat o.a.:

 
  • lammerenopfokmelk
  • Lammeropfokkorrel
  • Melkgeiten productie brok
  • Melkgeiten correctie brok
  • Geitenbrok Eindlactatie
  • Geitenbrok Lactatie start
  • Geiten Energiemeel
  • Geiten Eiwitmeel
  • Bokkenbrok