Diensten

Fakkert Diervoeders doet meer dan alleen voeders leveren!

Het dienstenpakket van Fakkert Diervoeders is zeer uitgebreid;

  • Advisering Mestbeleid
  • Advisering bij mestafzet
  • Begeleiding Bouw- en Milieuvergunning aanvraag
  • Bemiddeling in varkensrechten
  • Ventilatie controle
  • Bedrijfsplan
  • Bemestingsadvies
  • Begeleiden bij subsidieaanvragen
  • Basisregistratie percelen
  • Studieavonden