Melkvee-Online

Melkvee-Online is een managementprogramma waarin snel een goed inzicht wordt gegeven in de technische en economische kengetallen van uw melkveebedrijf.
Te denken valt aan onder andere de krachtvoerkosten per liter melk, resultaten t.o.v. voorgaande jaren en  overeenkomstige bedrijven. Daarnaast krijgt uw vertegenwoordiger een overzicht van de tankleveranties en melding wanneer deze afwijken. Dit tankoverzicht geeft nog weer extra ondersteuning voor het samenstellen van het rantsoen. Met al deze getallen kunnen wij u nog efficiënter van dienst zijn met onze begeleiding.

 

Voor vragen kunt u gerust contact opnemen.