Humus-Aktiv

Humus-Aktiv is een bodemverbeteraar die de nutriënten gegeven uit drijfmest of andere meststoffen aan zich bindt. Op deze wijze beperkt Humus-Aktiv het uitspoelen van nutriënten naar het grondwater en bevorderd het de opname van nutriënten door de plantwortels. De efficiëntie van nutriënten die aan de bodem worden toegediend wordt hierdoor verhoogd

Daarnaast is Humus-Aktiv goed voor water- en luchthuishouding dus onder andere de structuur van de bodem. Kleimineralen bevorderen het aan elkaar kleven van bodemdeeltjes hierdoor wordt het aantal  kleine en grote poriën verhoogd.

 

Humus-Aktiv kan gestrooid worden met de kunstmeststrooier. De beste periode om Humus-Aktiv te strooien is aan het begin van het groeiseizoen. Zo kunnen de Humus-Aktiv kleimineralen de nutriënten van de uitgevoerde bemestingen binden en zich vol zuigen met vocht.

Humus-Aktiv is leverbaar in bigbags á 1000kg of gezakt in 25kg.

 

Voor vragen kunt u gerust contact opnemen.